Managerade tjänster från Dalarna

Vi har ett omfattande erbjudande av managerade tjänster som kan bidra till att förbättra, effektivisera och skydda er IT-miljö. Låt oss avlasta er så att ni kan fokusera på det som är viktigt för er verksamhet. Vi på Ayaa står vid er sida på er digitala resa.

it support i Dalarna

Skalbarhet

Vi har utformat våra tjänster för att vara skalbara så att ni kan anpassa dem till era behov och bara betala för det ni använder.

Managed Network

Med vår tjänst får ni ett modernt nätverk med både hårdvara och skötsel till en fast månadskostnad. Vi ansvarar för ert företagsnätverks funktion, uppdatering och säkerhet enligt bästa praxis.

Bredband

Vi erbjuder internetanslutning i flera stadsnät och har möjlighet att kombinera leveransen av bredband tillsammans med övriga tjänster för att på så vis kunna ge er en helhetsleverans och en partner att vända er till.

Arbetsplats

Med vår arbetsplatstjänst får ni tillgång till de främsta molnbaserade produktivitetsverktygen och samarbetsplattformarna från Microsoft, så som Teams, SharePoint och OneDrive.

Support

I alla våra tjänster ingår vår automatiska felavhjälpare – en funktion som övervakar tjänsterna 24/7/365 och snabbt både löser och rapporterar eventuella avvikelser.